మన దేశంలో వాట్సాప్ లేకుండా ఒక్కరు కూడా ఉండరు. కానీ కొన్ని దేశాల్లో వాట్సాప్ ప్రభుత్వాలే బ్యాన్ చేశాయి. అవేంటో చూద్దాం

క్యూబా

చైనా

ఇరాన్

యూఏఈ

సిరియా 

ఉత్తర కొరియా