రైటర్ పద్మభూషణ్  ఫిబ్రవరి 3

మైఖేల్  ఫిబ్రవరి 3

బుట్టబొమ్మ   ఫిబ్రవరి 4

అమిగోస్  ఫిబ్రవరి 10

వినరో భాగ్యం విష్ణు కథ  ఫిబ్రవరి 17

సార్  ఫిబ్రవరి 17

శాకుంతలం  ఫిబ్రవరి 17