గాలోడు  ఫిబ్రవరి 17  ఆహా

లక్కీ లక్ష్మణ్  ఫిబ్రవరి 17  ఆహా

కళ్యాణం కమనీయం  ఫిబ్రవరి 17  ఆహా

వాల్తేరు వీరయ్య  ఫిబ్రవరి 27 నెట్ ఫ్లిక్స్

వీరసింహారెడ్డి  ఫిబ్రవరి 23 డిస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్