కాంతారా  అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో(నవంబర్ 24)

చెల్లో షో  నెట్ ఫ్లిక్స్ (నవంబర్ 25)

మీట్ క్యూట్  సోనీలివ్ (నవంబర్ 25)

చుప్  జీ 5 (నవంబర్ 25)

ప్రిన్స్  డిస్నీ+ హాట్ స్టార్(నవంబర్ 25)

స్టూడెంట్‌ ఆఫ్‌ ది ఇయర్ ఆహా‌ (నవంబర్ 25)

ఖాకీ  నెట్ ఫ్లిక్స్ (నవంబర్ 25)

పాద వెట్టు  నెట్ ఫ్లిక్స్ ( నవంబర్ 25)