జగపతి బాబు

ప్రకాష్ రాజ్

కొత్త శ్రీనివాసరావు

రావు రమేష్

ముఖేష్ ఋషి

ప్రదీప్ రావత్

సోనూసూద్

రామచంద్రరాజు

సునీల్