ఎన్టీఆర్

శోభన్ బాబు 

రవి కుమార్ 

అక్కినేని నాగేశ్వరరావు 

హరినాధ్ 

సుమన్ 

శ్రీకాంత్ 

జూ.ఎన్టీఆర్  

బాలకృష్ణ 

ప్రభాస్