అమరావతి  సౌత్ కొరియన్ సినిమా హెచ్(H) కు రీమేక్

జేమ్స్ బాండ్  మై వైఫ్ ఈజ్ ఎ గ్యాంగ్ స్టార్

నెక్స్ట్ నువ్వే  ది క్వైట్ ఫ్యామిలీ

నేత్రికన్  బ్లైండ్

పిల్ల జమీందార్  ఏ మిలియనీర్స్  ఫస్ట్ లవ్

ఓ బేబీ  మిస్ గ్రానీ

శాకినీ- డాకినీ  మిడ్ నైట్ రన్నర్స్