2023లో బాక్సాఫీస్ వద్ద చాలా సినిమాలు పోటీ పడడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి

ఫిబ్రవరి 17వ తేదీన కూడా కొన్ని సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద ఒకేసారి సందడి చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి. అవేంటంటే