జయప్రద  మేఘ సందేశం

జయసుధ  ప్రేమాభిషేకం

రమ్యకృష్ణ  పంచతంత్రం

సంగీత  ధనం

టబు  పాండురంగడు

ఛార్మీ  జ్యోతిలక్ష్మీ

శ్రీయ  పవిత్ర

అనుష్క  వేదం

స్నేహ  దూల్ పేట

బిందు మాధవి  సెగ

శృతి హాసన్  గెలుపు గుర్రం