వెంకటేష్  మొత్తం రీమేక్స్- 25

చిరంజీవి మొత్తం రీమేక్స్- 17

బాలకృష్ణ  మొత్తం రీమేక్స్- 12

అక్కినేని నాగార్జున  మొత్తం రీమేక్స్- 12

రవితేజ  మొత్తం రీమేక్స్-5

పవన్ కళ్యాణ్ మొత్తం రీమేక్స్-11

రామ్ చరణ్  మొత్తం రీమేక్స్-2

ప్రభాస్  మొత్తం రీమేక్స్-2

నాగ చైతన్య  మొత్తం రీమేక్స్- 2

రామ్  మొత్తం రీమేక్స్-2

శర్వానంద్  మొత్తం రీమేక్స్-3