ప్రకృతిని ఎంజాయ్ చేస్తున్న మాళవిక శర్మ

వెకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న  లక్ష్మీ రాయ్

తన పెట్ తో ఆడుకుంటున్న  కళ్యాణి ప్రియదర్శిని

అద్దం  ముందు అందాలు ఆరబోస్తున్న సుహానా ఖాన్

ఫ్లోరల్ గౌన్ లో నవ్వులు చిందిస్తున్న  అనన్య నాగళ్ల

బాల్కనీ లో వర్షాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్న మాళవిక మోహనన్

బీచ్ లో అందాలు ఆరబోసిన కరిష్మా తానా