శ్రీదేవి  పదహారేళ్ల వయస్సు  15 ఏళ్లు

ఛార్మీ  నీ తోడు కావాలి  15 ఏళ్లు

తమన్నా  శ్రీ  15 ఏళ్లు

హన్సిక  దేశముదురు  16 ఏళ్లు

అవికా గోర్  ఉయ్యాలా జంపాల  16 ఏళ్లు

సాయేషా సైగల్  అఖిల్  16 ఏళ్లు

శ్రియా శర్మ  నిర్మలా కాన్వెంట్  17 ఏళ్లు 

శ్వేతా బసు ప్రసాద్  కొత్త బంగారు లోకం  17 ఏళ్లు 

కృతి శెట్టి  ఉప్పెన  17 ఏళ్లు