దసరా  నాని

ఏజెంట్  అఖిల్ 

రావణాసుర  రవితేజ 

విరూపాక్ష  సాయి ధరమ్ తేజ్ 

ఉగ్రం  అల్లరి నరేష్ 

హనుమాన్  తేజ సజ్జా 

మిస్ శెట్టి మిస్టర్ శెట్టి  నవీన్ పోలిశెట్టి 

అన్నీ మంచి శకునములే  సంతోష్ శోభన్ 

శాకుంతలం  సమంత