యష్  కెజిఎఫ్

ప్రభాస్  సలార్

పవన్ కళ్యాణ్  ఓజి

ఉపేంద్ర  కబ్జ

ఎన్టీఆర్  ఎన్టీఆర్ 31

విజయ్  లియో