ఎస్. ఎస్. రాజమౌళి మొత్తం సినిమాలు: 13

రాజ్ కుమార్ హిరానీ  మొత్తం సినిమాలు:6

ప్రశాంత్ నీల్  మొత్తం సినిమాలు:3

అనిల్ రావిపూడి  మొత్తం సినిమాలు: 6

వెట్రిమారన్  మొత్తం సినిమాలు: 7

వెంకీ కుడుముల  మొత్తం సినిమాలు: 2

లోకేష్ కనగరాజ్  మొత్తం సినిమాలు :4