జియాన్ జంగ్ కూక్  BTS సింగర్

జైన్ మాలిక్  బ్రిటీష్  సింగర్

సెలీనా గోమెజ్  అమెరికన్   సింగర్

హ్యారీ  స్టైల్స్  ఇటాలియన్   సింగర్

అరియనా గ్రాండే  అమెరికన్   సింగర్

దీపికా పదుకొనే  భారతీయ నటి 

ప్రియాంక చోప్రా  భారతీయ నటి 

ఫ్యాన్భా బింగ్ బింగ్  చైనీస్  నటి