ఆర్ఆర్ఆర్  రూ. 1,200 కోట్లు

సర్కారు వారి పాట  రూ.180 కోట్లు

భీమ్లా నాయక్  రూ.161 కోట్లు

రాధే శ్యామ్  రూ.150 కోట్లు

F3: ఫన్ అండ్ ఫ్రస్ట్రేషన్  రూ.134 కోట్లు

ఆచార్య  రూ. 76 కోట్లు

మేజర్  రూ. 66 కోట్లు

బంగార్రాజు  రూ.63.87 కోట్లు

బింబిసార  రూ. 41.4 కోట్లు  (థియేటర్లలో)

సీతా రామం  రూ.40 కోట్లు  (థియేటర్లలో)