నందమూరి మోహన్ కృష్ణ  కొడుకు తారకరత్న

బాబు మోహన్  కొడుకు పవన్ కుమార్ 

కోట శ్రీనివాసరావు  కొడుకు కోట ఆంజనేయ ప్రసాద్ 

ప్రకాష్ రాజ్  కొడుకు చిన్నప్పుడే చనిపోయాడు

తేజ  కొడుకు రెండేళ్ల వయసున్నప్పుడే మృతి చెందాడు

అల్లు అరవింద్  కొడుకు అల్లు రాజేష్