షాలిని-షామిలి

కాజల్ అగర్వాల్- నిషా అగర్వాల్

సంజనా గల్రాని- నిక్కీ గల్రాని

శృతి హాసన్- అక్షర హాసన్

కార్తీక- తులసి

నేహా శర్మ- ఐషా శర్మ

కృతి సనన్- నుపుర్ సనన్