పవన్ కళ్యాణ్ ప్రస్తుతం ఒకపక్క సినిమాలు.. ఇంకోపక్క రాజకీయాలతో బిజీగా ఉన్నాడు

పవన్ కళ్యాణ్ తన కెరీర్ లో మంచి హిట్ సినిమాలను కొన్ని కారణాల వలన వదిలేశాడట.. అవేంటో చూద్దాం