రీతూ వర్మ  హైదరాబాద్

కలర్స్ స్వాతి   హైదరాబాద్

బిందుమాధవి  చిత్తూర్

చాందిని చౌదరి  వైజాగ్

ఆనంది  వరంగల్

అదితి రావు హైదరి   మహబూబ్ నగర్

నిహారిక   హైదరాబాద్

అంజలి   రాజోలు

శ్రీ దివ్య   హైదరాబాద్

ఇషా రెబ్బ  వరంగల్