మహేష్ బాబు  11 సినిమాలు

ఎన్టీఆర్  7 సినిమాలు

నాని  7 సినిమాలు

పవన్ కళ్యాణ్  6 సినిమాలు

అల్లు అర్జున్  5 సినిమాలు

చిరంజీవి  4 సినిమాలు

ప్రభాస్  నాలుగు సినిమాలు