రంగమార్తాండ  కృష్ణవంశీ

శ్రీనివాస్ అవసరాల  ఫలానా అబ్బాయి ఫలానా అమ్మాయి 

సురేందర్ రెడ్డి  ఏజెంట్ 

మెహర్ రమేష్  భోళా శంకర్ 

వివి వినాయక్  హిందీ ఛత్రపతి 

శ్రీ వాస్  రామ బాణం 

గుణశేఖర్  శాకుంతలం 

తరుణ్ భాస్కర్  క్రీడకోలా