ఎస్. జె సూర్య  నాని, కొమురం పులి

ధరణి  బంగారం 

కె . ఎస్ రవికుమార్   రూలర్ 

పి. వాసు  నాగవల్లి 

మురగదాస్  స్పైడర్ 

ఆనంద్ శంకర్  నోటా 

లింగుసామి  ది వారియర్ 

రంజిత్ జయకోడి  మైఖేల్ 

గౌతమ్ వాసుదేవ్  ఎటో వెళ్ళిపోయింది మనసు 

వెంకట్ ప్రభు  కస్టడీ