ఉదయ్ కిరణ్  చిత్రం

నితిన్  జయం

సునీల్  నువ్వు నేను

నవదీప్  జై

ఆది పినిశెట్టి  ఒక వి చిత్రం

అభిరామ్ దగ్గుబాటి  అహింస