విక్రాంత్ రోణ  డిస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్

మోసగాళ్లు  ఆహా

జోగి(హిందీ) నెట్ ఫ్లిక్స్

కిరోసిన్  ఆహా

అటెన్షన్ ప్లీజ్ (మలయాళం) నెట్ ఫ్లిక్స్ 

టైమ్ పాస్ 3 (మరాఠి) జీ 5

దహన్ (హిందీ) డిస్నీ+ హాట్ స్టార్