బాహుబలి  రూ. 150 కోట్లు

బాహుబలి 2  రూ. 550 కోట్లు

రోబో  రూ. 22 కోట్లు

రోబో 2.ఓ  రూ. 189 కోట్లు

కెజిఎఫ్  రూ. 45 కోట్లు 

కెజిఎఫ్ 2 రూ. 435.2 కోట్లు

సాహో  రూ.150.6 కోట్లు

ఆర్ఆర్ఆర్  రూ. 276.8 కోట్లు

పుష్ప  రూ . 108. 61కోట్లు

కార్తికేయ 2  రూ. 23. 53 కోట్లు(రన్నింగ్)

రాకెట్రీ రూ. 23. 10 కోట్లు