సింహాద్రి చక్రం ఆకారంలో గొడ్డలి

ఛత్రపతి  వంకర గా ఉన్న గొడ్డలి

విక్రమార్కుడు  సూదైన మొనలతో ఉండే చక్రం

మగధీర  పదునైన ఖడ్గం

ఈగ  సూది

బాహుబలి  పదునైన ఖడ్గం

రానా దగ్గుబాటి  స్ప్రింగ్ గద

బాహుబలి 2 విల్లు

ఆర్ఆర్ఆర్  విల్లు

ఆర్ఆర్ఆర్  ఈటె