ఊహలు గుసగుసలాడే చిత్రంతో తెలుగు తెరకు పరిచయమైంది రాశీఖన్నా

విజయం కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న రాశీఖన్నా మంచి సినిమాలను వదులుకున్నదని తెలుస్తోంది.. అవేంటంటే

మహానుభావుడు

గీతా గోవిందం

మజిలీ

రాక్షసుడు

టక్ జగదీష్

మానాడు

మహా సముద్రం

సర్కారు వారి పాట