డేరింగ్ అండ్ డ్యాషింగ్ డైరెక్టర్ గా పేరు తెచ్చుకున్నాడు పూరి జగన్నాథ్

పూరి  కెరీర్ లో ఎన్ని హిట్లు వచ్చాయో అన్నే ప్లాపులు వచ్చాయి. అవేంటో చూద్దాం