ఝాన్సీ సీజన్ 2 డిస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్  జనవరి 19

మిషన్ మజ్ను  నెట్ ఫ్లిక్స్  జనవరి 20

ఛత్రీవాలి  జీ5 జనవరి 20

ఛత్రీవాలి జీ5 జనవరి 20

డ్రైవర్ జామున  ఆహా  జనవరి 20

ధమాకా  నెట్ ఫ్లిక్స్  జనవరి 22