రిచా పల్లాడ్  నువ్వేకావాలి

అన్షు  మన్మథుడు

అను మెహతా  ఆర్య

నేహా  దిల్

రేణు దేశాయ్  బద్రి

భాను మెహ్రా  వరుడు

గౌరీ ముంజల్  బన్నీ

మీరా చోప్రా  బంగారం

నేహా శర్మ  చిరుత

షామిలి  ఓయ్

సియా శర్మ  నేనింతే

సారా జైన్  పంజా