అయోతి  ఏప్రిల్ 7 జీ5

భగీర  ఏప్రిల్ 7 సన్ నెక్స్ట్ 

జూబ్లీ  ఏప్రిల్ 7 అమెజాన్ ప్రైమ్ 

రోమాంచమ్  ఏప్రిల్ 7 డిస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్ 

ఇన్ రియల్ లవ్  ఏప్రిల్ 6 నెట్ ఫ్లిక్స్