డిస్నీ+ హాట్ స్టార్  ది వారియర్ (ఆగస్టు 11) తెలుగు, తమిళ్

అమెజాన్ ప్రైమ్   థాంక్యూ (ఆగస్టు 11) తెలుగు

  సోనీ లైవ్   గార్గి(ఆగస్టు 12) తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ

డిస్నీ+ హాట్ స్టార్  కడవెర్  (ఆగస్టు 12) తెలుగు, తమిళ్

అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో  మలయన్ కుంజు (ఆగస్టు 11) మలయాళం

జీ5     రాష్ట్ర కవచ్ ఓమ్  (ఆగస్టు11)   హిందీ