ఈ వారం థియేటర్ లో రిలీజ్ అయ్యే సినిమాలు ఏంటంటే..

దసరా  మార్చి 30

పరారీ  మార్చి 30

దహనం  మార్చి 31

వీర ఖడ్గం  మార్చి 31

ఏజెంట్ నరసింహా 117 మార్చి 31

సత్యంవధ ధర్మం చెర  మార్చి 31