లేడీ సూపర్ స్టార్ గా పేరు తెచ్చుకున్న అనుష్క.. ప్రస్తుతం సినిమాలను తగ్గించేసింది

అనుష్క కెరీర్ లో కొన్ని సినిమాలను కథలు నచ్చక, ఇంకొన్ని డేట్స్ లేక వదులుకున్నదట .. మరి అందులో కొన్ని చూద్దాం

కుచేలుడు

రెబల్

దొంగాట

నారప్ప

మనం