శ్రీలీల

కృతి శెట్టి 

రష్మిక 

అనుపమ 

శృతి హాసన్ 

కీర్తి సురేష్ 

సంయుక్త మీనన్