బరాక్ ఒబామా  133 మిలియన్స్

ఎలన్ మస్క్  116 మిలియన్స్

జస్టిన్ బీబర్  113 మిలియన్స్

క్యాటీ ఫెర్రీ  108 మిలియన్స్

రిహన్నా  107 మిలియన్స్

క్రిస్టియానో రోనాల్డో  104 మిలియన్స్

టైలర్ స్విఫ్ట్  91 మిలియన్స్

లేడీ గాగా  84 మిలియన్స్

నరేంద్ర మోడీ  84 మిలియన్స్