చాంగి - సింగ‌పూర్

హ‌మ‌ద్ - దోహా

చార్లెస్ డి గ‌లే-పారిస్‌

హ‌నీదా- టోక్యో

ఇస్తాంబుల్-తుర్కియే

ఇన్చెయాన్‌-సియోల్‌

జ్యూరిచ్‌-స్విట్జ‌ర్లాండ్

మ్యూనిచ్‌-జ‌ర్మ‌నీ