మమ్ముట్టి  స్వాతి కిరణం

మోహన్ లాల్  జనతా గ్యారేజ్

జయరామ్  భాగమతి

ఉన్ని ముకుందన్  జనతా గ్యారేజ్

పృద్వి రాజ్ సుకుమారన్  పోలీస్ పోలీస్

ఫహద్ ఫాజిల్  పుష్ప

దేవ్ మోహన్  శాకుంతలం