కిషోర్ కుమార్ పార్థసాని కాటమ రాయుడు

వేణు శ్రీరామ్  వకీల్ సాబ్

సాగర్ కె చంద్ర  భీమ్లా నాయక్

వివి వినాయక్  ఖైదీ నెం 150

మోహన్ రాజా  గాడ్ ఫాదర్