బింబిసార -జీ 5 సెప్టెంబర్ 9

సీతారామం - అమెజాన్ ప్రైమ్  సెప్టెంబర్ 9

విరుమాన్-అమెజాన్ ప్రైమ్  సెప్టెంబర్ 10 అని టాక్ 

మాచర్ల నియోజక వర్గం -అమెజాన్ ప్రైమ్  సెప్టెంబర్ 9

కార్తికేయ 2 - జీ 5  సెప్టెంబర్ చివరి వారం

తిరు చిత్రాంబలం - నెట్ ఫ్లిక్స్ /సన్ నెక్స్ట్  సెప్టెంబర్ లాస్ట్ వీక్