ఎక్కువమంది తాగుబోతులు ఉన్న దేశం అదేనట

266 దేశాల నుంచి తయారుచేసిన జాబితా 

ఎక్కువ తాగుబోతులు ఉన్న దేశం.. కుక్ ఐలాండ్స్

మూడో స్థానంలో చెక్ రిపబ్లిక్ దేశం

నాలుగో స్థానంలో లితువేనియా 

ఐదో స్థానంలో నిలిచిన ఆస్ట్రియా

111వ స్థానంలో ఇండియా