సుశాంత్ సింగ్ రాజ్ పుత్

చైత్ర

సుశీల్ గౌడ

ప్రేక్ష మెహతా

తునీషా శర్మ

జియా ఖాన్

ప్రత్యూష బెనర్జీ

ప్రత్యూష

ఉదయ్ కిరణ్

సుధీర్ వర్మ