వాల్తేరు వీరయ్య  బ్లాక్ బస్టర్ హిట్

వీరసింహారెడ్డి  హిట్

వారసుడు  యావరేజ్ హిట్

రైటర్ పద్మభూషణ్  బ్లాక్ బస్టర్ హిట్

సార్  బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్

వినరో భాగ్యం విష్ణుకథ  హిట్