జయప్రద- శ్రీకాంత్ నహతా

సావిత్రి- జెమిని గణేష్

శ్రీదేవి- బోనీ కపూర్

రమ్యకృష్ణ- కృష్ణ వంశీ

శ్రీయ శరన్- ఆండ్రూ కోస్కీవ్

దేవయాని- రాజ్ కుమార్