మోక్షజ్ఞ నందమూరి

అకీరా నందన్ కొణిదెల

గౌతమ్ ఘట్టమనేని

అర్జున్ దగ్గుబాటి

అభయ్ రామ్ నందమూరి

అల్లు అయాన్

మహాధన్