బింబిసార సినిమాతో భారీ విజయాన్ని అందుకున్నాడు డైరెక్టర్ వశిష్ఠ

 డైరెక్టర్ గా కాకముందు  వశిష్ఠ చాలా హిట్ సినిమాలకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చేశాడు.. ఆ సినిమాలు ఏంటంటే..?