ప్రభాకర్ రెడ్డి

అల్లు రామలింగయ్య

రాజశేఖర్

భరత్ రెడ్డి

భద్రం

అజ్మల్ అమీర్

రూప కొడువయూర్

నివేదా థామస్

శివానీ రాజశేఖర్

సాయి పల్లవి