లింగుస్వామి - ది వారియర్

శైలేష్ కోనేరు- హిట్ (హిందీ)

పుష్కర్ గాయత్రీ- విక్రమ్ వేద (హిందీ)

గౌతమ్ తిన్ననూరి- జెర్సీ (హిందీ)

అనుదీప్- ప్రిన్స్

మోహన్ రాజా -  గాడ్ ఫాదర్ (యావరేజ్)